Historisch Archief.html
“Het is een beetje een seniorenwijk geworden”
27-09-2010 00:00:00

 

Visie op wonen en woongenot
27-09-2010 00:00:00
Geen leegstand in ‘Muizenstad’
24-09-2010 00:00:00
Zorg voor oud en nieuw
17-09-2010 00:00:00
Van gasfabriek tot nieuwbouw
05-08-2010 00:00:00

100 Jaar volkshuisvesting in Den Helder

 

“Omdat zeer veel mensen in Den Helder in een huis van Woningstichting wonen of gewoond hebben, willen we ons honderdjarig bestaan vieren met de hele Helderse bevolking. Ik nodig iedereen uit Den Helder en Callantsoog uit om mee te doen en een bezoek te brengen aan Willemsoord. Willemsoord is één van de mooiste locaties in de stad. Zo’n prachtige rijkswerf is uniek in Nederland. Dat kan nooit genoeg onder de aandacht gebracht worden. Daarom zijn we er trots op dat Willemsoord gedurende de week van 30 juni t/m 4 juli het middelpunt van onze activiteiten is.” aldus algemeen directeur Woningstichting Den Helder de heer G. Seegers.

 

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de eerste sociale woningbouw werd gerealiseerd in Den Helder.

Den Helder telde in dat jaar al ruim 25.000 inwoners Een groot gedeelte behoorde tot de arbeidersklasse. Deze mensen woonden vaak in te kleine, vochtige en dure woningen.

Om in die situatie verbetering te brengen werd op 13 juli 1910 de Vereniging Volkshuisvesting Helder opgericht. In dat zelfde jaar volgden nog de corporaties Licht & Lucht en de marine bouwvereniging Algemeen Belang.

Twaalf jaar later, op 27 oktober 1922 fuseerden deze verenigingen samen met drie andere corporaties tot Woningstichting Den Helder.

 

Woningstichting bezit inmiddels meer dan 10.000 woningen en behoort tot de vijftig grootste corporaties van het land. Maar liefst veertig procent van de Helderse bevolking woont in een huis van Woningstichting. Er zijn geen andere grote plaatsen in Nederland waar één corporatie zo’n groot deel van de bevolking huisvest. Reden genoeg voor Woningstichting om het eeuwfeest met de gehele Helderse bevolking te vieren!